Vibes 🍭 Premium Lightroom Presets (XMP/ACR, DNG, LR)

1 Like Comment

Vibes 🍭 Premium Lightroom Presets: Gói cài đặt trước lightroom cao cấp này Cung cấp cho bạn 10 cài đặt trước lightroom của Adobe được điều chỉnh cẩn thận để mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất mà bạn có thể nhận được khi sử dụng phần mềm lightroom. Cài đặt sẵn lightroom này có trong lightroom cc cổ điển mới, lightroom cũ cũng như phiên bản di động của lightroom.

Xem thêm: 13 Preset Độ Tương Phản Thấp và Tông Màu Ấm Dịu (XMP/ACR, DNG, LR)

Bạn sẽ nhận được gì ?

  • 10 tệp .xml cho các phiên bản cc cổ điển của lightroom
  • 10 tệp .lrtemplate cho các phiên bản lightroom cũ hơn
  • 10 tệp .dng cho các phiên bản di động của lightroom

Tải về:

Chia sẻ Preset Lightroom Premium (ngcloudy.com)

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích