Bão tuyết tại Mỹ và Canada tạo ra những đợt gió rét tới -50 độ C

Bắt nguồn từ khối không khí lạnh ở Bắc Cực, trận bão tuyết đang hoành hành tại Mỹ và Canada tạo ra những đợt gió rét tới -50 độ C đe dọa tính mạng con người.

503 Views 1 Like Comment