[Share Preset] Greater than Gatsby – Bộ sưu tập cưới 2019

18 Likes Comment

Preset bộ sưu tập cưới bao gồm 5 phần, chỉnh sửa đám cưới phổ biến nhất. Bao gồm quy trình làm các blend đám cưới mà chúng ta cần thao tác nhiều để thực hiện việc này, không quá khó đối với bộ sưu tập này. Bạn chỉ cần click vào các Tones khác nhau. Hay nên mình chia sẻ. Bộ sưu tập bao gồm các phần Tones sau: Black và White, Garden Party, Light và Airy, Painted Desert và Sundrenched.

Một số hình ảnh từ bộ sưu tập cưới 2019

LINK DOWNLOAD

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »