Ult!mate R3touch P4nel

Like comments off

Ultimate Retouch Panel là một plugin Photoshop mạnh mẽ cho các nhiếp ảnh gia và retouchers. Chứa hơn 15 loại chỉnh sửa nhanh và thủ công khác nhau và 200 chức năng khác cho Photoshop.

Các tính năng

 • Nhanh chóng và dễ dàng chỉnh sửa ảnh của bạn giống như một chuyên gia
 • Cung cấp một retouch chuyên nghiệp bằng cách sử dụng 7 blocks duy nhất
 • Tách tần số bao gồm tự động phát hiện hình ảnh (cả 8 hoặc 16 bit)
 • Bảng điều khiển Photoshop này chứa 200 chức năng độc đáo
 • Sử dụng 4 phương pháp khác nhau của kỹ thuật Dodge & Burn
 • Thêm hiệu chỉnh màu thích hợp với 30 cài đặt trước
 • Làm việc trên Mặt, Da, Miệng, Môi, Tóc và Cơ thể dễ dãng
 • Làm việc trong các kênh RGB và mặt nạ
 • Bao gồm một hướng dẫn chi tiết gồm 23 trang (PDF)

Photoshop CC2017 – CC2023+ • 200 functions in one panel • 7 unique blocks for retouching • 20 custom buttons for your personal actions • 8 and 16 bits Frequency Separation • Immediate visual texture boost switching • Fast retouch by 4 methods • Color Correction block with 65 presets • 4 methods of Dodge & Burn • 3 help layers to capture the flaws and irregularities • Dual Vision for easy managing of Dodge & Burn • Work with RGB channels and masks • Local and global High Pass Sharpness • Dynamic opacity and vignette • Multi tint effect

Xem them: Creative Light Effects For Lightroom (XMP, lrplugin)

COLOR CORRECTION:

 • • Fashion
 • • Vintage
 • • Candy
 • • Matte
 • • HDR
 • • Black and White
 • • A possibility to mix the styles

30 TOOLS FOR LOCAL RETOUCHING:

 • • HDR Kit for simulating an HDR effect
 • • Highlights and shadow restore
 • • Auto HRLA
 • • Manual HRLA
 • • Tan Skin • Remove Pores
 • • Skintone Gradient map
 • • Skin Pigment
 • • Noise texture
 • • Manual noise texture
 • • White Teeth
 • • 10 in 1 multifunctional tool: Eyes Tool
 • • 5 in 1 multifunctional tool: Face Lips

4 TYPES OF CURVES:

 • • Contrast
 • • Matte
 • • 3 points
 • • 4 points

3 TYPES OF VIGNETTES:

 • • black
 • • white
 • • colored

5 TYPES OF SHARPNESS:

 • • Unsharp Mask
 • • High Pass Sharpness
 • • Local High Pass Sharpness
 • • Multi Sharpness
 • • Unique method to sharpen skin edges without touching the skin itself

✂ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tải về:

Upload Gerry
Hostname Google Drive (ZIP)
File size 4.7 MB

Bạn có thể thích