Presets Tone Xanh Dương Đen Đặc Sắc Phong Cách Retro Bụi Đường Phố – ARTA Exclusive Preset For Mobile and Desktop Lightroom (DNG, XMP)

Like Comment

Presets Tone Xanh Dương Đen Đặc Sắc Phong Cách Retro Bụi Đường PhốARTA Exclusive Preset For Mobile and Desktop Lightroom: Những cài đặt trước này là hoàn hảo cho một nguồn cấp dữ liệu instagram liên tục theo phong cách đẹp với màu sắc hiện đại cho một blogger du lịch, nhiếp ảnh, thời trang hoặc phong cách sống và bất cứ ai muốn đưa ảnh của họ có chất lượng tốt hơn.

Xem thêm: Preset Camera Raw Cuộc Sống Đô Thị

Tệp tải về của bạn bao gồm:

  • 1 Lightroom Preset cho phiên bản máy tính để bàn
  • 1 cài đặt trước Lightroom cho phiên bản di động
  • Hướng dẫn dựa trên văn bản sẽ giúp bạn cài đặt các cài đặt trước

Lưu ý: Xin nhớ rằng, tất cả các bức ảnh và máy ảnh đều khác nhau, những cài đặt trước này là một cơ sở tốt để bạn có thể thực hiện một vài điều chỉnh để thực sự đóng những bức ảnh đó .

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích