Presets Tone Màu Nâu – Rich CARAMEL SUGAR Mobile Presets $76

Like Comment

Presets tone màu nâu lớn nhất thế giới từng được tạo ra, gói này cài đặt được trên di động, linh hoạt,, lấy cảm hứng từ màu nâu đất phong phú. Gói này áp dụng với các ảnh chân dung, ảnh gia đình, căn hộ và hình ảnh lối sống…Presets Tone Màu Nâu – Rich CARAMEL SUGAR Mobile Presets;

Gói này bao gồm:

  • CARAMEL SUGAR
  • CARAMEL SUGAR bright
  • CARAMEL SUGAR cool
  • CARAMEL SUGAR film
  • CARAMEL SUGAR vibrant
  • CARAMEL SUGAR warm

Bạn sẽ nhận được khi tải về:

  • 6 Presets FOR LR MOBILE APP
  • 8 Page User-Friendly PDF Install Guide + Tips
  • Instant Download

Các cài đặt trước này được tạo mà không cần điều chỉnh cân bằng phơi sáng / cân bằng trắng, do đó bạn có thể cần điều chỉnh chúng theo cách thủ công

Download Presets Tone Màu Nâu – Rich CARAMEL SUGAR Mobile Presets (18.61 MB)

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích