Presets Tone Caramel Retro Châu Âu – Mỹ (Lrtemplate, XMP, DNG, CUBE)

Like Comment

Presets Tone Caramel Retro Châu Âu – Mỹ: Xu hướng thống trị của năm 2020 đối với những bạn tuổi teen, tone màu Caramel Retro bụi luôn được các bạn săn đón, với chất bụi sẽ khiến bức hình bạn trở nên mới hơn, đặc biệt tính châu Âu và Mỹ được áp dụng lên những tấm hình đầy chất lữa của bạn. Nếu như tôi có những bức hình đường phố và chân dung thì tôi sẽ áp dụng ngay những Presets Tone Caramel Retro Châu Âu – Mỹ này..

✂ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích