Presets Tone Blue Pink Cho Blogger – Blue Pink Lightroom Presets (XMP, DNG, LR)

1 Like Comment

Presets Tone Blue Pink Cho BloggerBlue Pink Lightroom Presets: Bạn có thể dễ dàng tạo các cài đặt trước của riêng mình bằng cách áp dụng các cài đặt khác nhau để tạo giao diện mà bạn đang theo dõi và sau đó lưu các cài đặt đó dưới dạng cài đặt trước mới. Các cài đặt trước đã lưu có thể được sắp xếp thành các nhóm cụ thể dựa trên loại giao diện mà chúng tạo hoặc dựa trên cách bạn muốn truy cập chúng. 

Bạn cũng có thể nhập các nhóm cài đặt trước Lightroom, với tone màu Blue Pink kết hợp sẽ tạo cho bạn một cảm giác mới lạ, mang đến cái nhìn thiện cảm hơn so với các tone màu blue trước đây

Presets Tone Blue Pink Cho Blogger – Blue Pink Lightroom Presets (XMP, DNG, LR)
Presets Tone Blue Pink Cho Blogger – Blue Pink Lightroom Presets (XMP, DNG, LR)
Presets Tone Blue Pink Cho Blogger – Blue Pink Lightroom Presets (XMP, DNG, LR)
Presets Tone Blue Pink Cho Blogger – Blue Pink Lightroom Presets (XMP, DNG, LR)
Presets Tone Blue Pink Cho Blogger – Blue Pink Lightroom Presets (XMP, DNG, LR)
Presets Tone Blue Pink Cho Blogger – Blue Pink Lightroom Presets (XMP, DNG, LR)
Presets Tone Blue Pink Cho Blogger – Blue Pink Lightroom Presets (XMP, DNG, LR)
Presets Tone Blue Pink Cho Blogger – Blue Pink Lightroom Presets (XMP, DNG, LR)
Presets Tone Blue Pink Cho Blogger – Blue Pink Lightroom Presets (XMP, DNG, LR)
Presets Tone Blue Pink Cho Blogger – Blue Pink Lightroom Presets (XMP, DNG, LR)

Tệp tải về của bạn bao gồm:

  • 2 file Blue Pink Lightroom Presets định dạng (XMP)
  • 2 file Blue Pink Lightroom Presets (DNG)
  • 2 file Blue Pink Lightroom Presets (lrtemplate)

Tương thích với:

  • Mac và Windows:  Adobe Lightroom CC 2019, Adobe Lightroom Classic CC 2019, Adobe Camera Raw 11, Adobe Photoshop CC 2019.
  • Thiết bị Apple iOS:  Adobe Lightroom CC
  • Thiết bị Android:  Adobe Lightroom CC

Xem thêm: Pastel Blue Preset

✂ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *