Presets Mang Màu Sắc Tinh Khiết – Stylish Presets Lightroom Mobile (DNG)

Like Comment

Presets Mang Màu Sắc Tinh KhiếtStylish Presets Lightroom Mobile: Màu sắc tinh khiết và hiệu ứng khí quyển. Phổ quát cho các bức ảnh khác nhau.

Presets Mang Màu Sắc Tinh Khiết – Stylish Presets Lightroom Mobile (DNG)
Presets Mang Màu Sắc Tinh Khiết – Stylish Presets Lightroom Mobile (DNG)
Presets Mang Màu Sắc Tinh Khiết – Stylish Presets Lightroom Mobile (DNG)
Presets Mang Màu Sắc Tinh Khiết – Stylish Presets Lightroom Mobile (DNG)

Xem thêm: Afternoon Lightroom Presets Pack – Preset Tone Màu Trong Tinh Khiết

Tệp tải về bao gồm:

  • 4 natural and light presets for mobile Lightroom.
  • Installation instructions

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích