Presets Di Động – Bounty Mobile Presets

Like Comment

Nếu những hình ảnh của bạn đang bị thiếu sáng thì đây là Presets tuyệt vời để cung cấp sáng vừa phải cho toàn bộ khung hình một cách sáng hợp lý nhất và dĩ nhiên nó không làm ảnh bạn cháy sáng,,Presets Di Động – Bounty Mobile Presets;

Bounty Mobile Presets bao gồm:

  • 5 Lightroom Presets in .dng .xmp .lrtemplate formats
  • Mobile Presets compatible with Ligtroom Mobile
  • One click fully-automated Lightroom Presets
  • Fully adjustable Lightroom Presets
  • Fully compatible with JPG, TIFF, PNG and RAW Images (All Formats)

Download Presets Di Động – Bounty Mobile Presets (1.97 MB)

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *