Preset Tone Màu Mật Ong Vàng Tự Nhiên / Honey LR Presets (XMP/ACR)

Like Comment

Preset Tone Màu Mật Ong Vàng Tự Nhiên / Honey LR Presets: Cài đặt trước này được thiết kế để không chỉ mô phỏng phong cách chỉnh sửa của riêng tôi mà còn để khuyến khích và giúp bạn tìm và phát triển phong cách của riêng mình trong suốt quá trình. Tôi đã tạo cài đặt trước này để trở nên đơn giản, vượt thời gian, nhẹ nhàng trên mọi tình huống ánh sáng và để tạo ra sự nhất quán và hiệu quả trong chỉnh sửa của bạn. 

Gói cài đặt trước này lý tưởng để chỉnh sửa ảnh sản phẩm và phong cách sống, chân dung và ảnh du lịch. Tông màu tự nhiên của nó làm cho nó rất dễ sử dụng và tự nhiên!

Xem thêm: Bộ Preset của India-Earl Tone Màu Ngọt Ngào Dành Cho Ảnh Cặp Đôi – India Earl’s Honey Presets (XMP, LR)

Bao gồm:

  1. Honey ~ Instantly get that milky, soft, dreamy look.
  2. Honey contrast ~ With colours similar to honey, this modifier ads more of a contrasting punch to your photos.
  3. Honey cool ~ Instantly cool your images — created for cool settings while keeping warm skin tones.
  4. Honey crushed ~ A milkier version of honey with less orange tones.
  5. Black & white grain ~ This modifier gives a black and white romantic film-like grainy feel.

Tải về:

Upload luoi meo
Hostname Google Drive (ZIP/XMP)
File size 14 KB

Chia sẻ Preset Lightroom Premium (ngcloudy.com)

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »