Preset Tone Màu Đẹp Dành Cho Nhiều Thể Loại Ảnh Khác Nhau – Air Collection Desktop Presets (XMP, LR)

1 Like Comment

Preset Tone Màu Đẹp Dành Cho Nhiều Thể Loại Ảnh Khác NhauAir Collection Desktop Presets: Cài đặt sẵn Lightroom này đã được thử nghiệm rộng rãi trên 100 bức ảnh và đã được tinh chỉnh và hoàn thiện trong 8 tháng qua để tạo màu chuyên nghiệp cho bất kỳ bức ảnh nào. /lostleblanc

🌀 Bộ sưu tập AIR (12 Cài đặt sẵn cho Máy tính để bàn). Mỗi bộ sưu tập được thiết kế cho một mục đích sử dụng cụ thể nhưng thường sẽ hoạt động với bất kỳ loại hình ảnh nào.

Preset Tone Màu Đẹp Dành Cho Nhiều Thể Loại Ảnh Khác Nhau – Air Collection Desktop Presets (XMP, LR)
Preset Tone Màu Đẹp Dành Cho Nhiều Thể Loại Ảnh Khác Nhau – Air Collection Desktop Presets (XMP, LR)
Preset Tone Màu Đẹp Dành Cho Nhiều Thể Loại Ảnh Khác Nhau – Air Collection Desktop Presets (XMP, LR)
Preset Tone Màu Đẹp Dành Cho Nhiều Thể Loại Ảnh Khác Nhau – Air Collection Desktop Presets (XMP, LR)
Preset Tone Màu Đẹp Dành Cho Nhiều Thể Loại Ảnh Khác Nhau – Air Collection Desktop Presets (XMP, LR)
Preset Tone Màu Đẹp Dành Cho Nhiều Thể Loại Ảnh Khác Nhau – Air Collection Desktop Presets (XMP, LR)
Preset Tone Màu Đẹp Dành Cho Nhiều Thể Loại Ảnh Khác Nhau – Air Collection Desktop Presets (XMP, LR)
Preset Tone Màu Đẹp Dành Cho Nhiều Thể Loại Ảnh Khác Nhau – Air Collection Desktop Presets (XMP, LR)
Preset Tone Màu Đẹp Dành Cho Nhiều Thể Loại Ảnh Khác Nhau – Air Collection Desktop Presets (XMP, LR)
Preset Tone Màu Đẹp Dành Cho Nhiều Thể Loại Ảnh Khác Nhau – Air Collection Desktop Presets (XMP, LR)

Xem thêm: Preset Dành Cho Ảnh Du Lịch – CPCollectives Iwwm Lightroom Preset Pack – Preset Lightroom Travel Blogger

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *