Preset Lightroom Mobile – Mark Singerman – Lightroom Portrait Presets (DNG)

Like Comment

5 Preset Lightroom Mobile – Mark Singerman – Lightroom Portrait Presets khác nhau cho các tone màu khác nhau. Tuy nhiên, sử dụng các Preset này trên camera điện thoại của bạn hoặc nhấn vào ảnh từ camera của điện thoại. 

Tương thích với

  • Adobe Photoshop Lightroom CC APK (Mobile LR)
  • Tương thích với iOS và Android
  • Sử dụng Adobe Photoshop Lightroom CC Apk
  • Preset trong tập tin dng

Tải về:

Upload Gerry
Hostname Google Drive (ZIP/DNG)
File size 1.1 MB

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *