Preset Lấy Cảm Hứng Từ Thời Trang – The Runway Collection – EmbraceNation (LR)

Like Comment

Preset Lấy Cảm Hứng Từ Thời TrangThe Runway CollectionEmbraceNation: Bạn cần có kiến ​​thức cơ bản về Lightroom cho các Presets để hoạt động tốt nhất cho bạn. Embrace Nation Presets dựa trên cấu hình Hiệu chuẩn Adobe và được thiết kế để hoạt động với các tệp RAW.

Preset Lấy Cảm Hứng Từ Thời Trang – The Runway Collection – EmbraceNation (LR)
Preset Lấy Cảm Hứng Từ Thời Trang – The Runway Collection – EmbraceNation (LR)
Preset Lấy Cảm Hứng Từ Thời Trang – The Runway Collection – EmbraceNation (LR)
Preset Lấy Cảm Hứng Từ Thời Trang – The Runway Collection – EmbraceNation (LR)
Preset Lấy Cảm Hứng Từ Thời Trang – The Runway Collection – EmbraceNation (LR)
Preset Lấy Cảm Hứng Từ Thời Trang – The Runway Collection – EmbraceNation (LR)
Preset Lấy Cảm Hứng Từ Thời Trang – The Runway Collection – EmbraceNation (LR)
Preset Lấy Cảm Hứng Từ Thời Trang – The Runway Collection – EmbraceNation (LR)
Preset Lấy Cảm Hứng Từ Thời Trang – The Runway Collection – EmbraceNation (LR)
Preset Lấy Cảm Hứng Từ Thời Trang – The Runway Collection – EmbraceNation (LR)
Preset Lấy Cảm Hứng Từ Thời Trang – The Runway Collection – EmbraceNation (LR)

Xem thêm: Bộ Sưu Tập Preset Ảnh Thời Trang – Fashion Lightroom Presets Vol. 2

Bao gồm:

  • Set of 9 Presets.​
  • 6 Color + 3 BW

Tương thích với:

  • Adobe Lightroom Classic 4-6 và CC. 
  • Photoshop CS6 + CC
  • Link gốc: https://embracepresets.com/product/the-runway-collection/

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích