Preset Instagram Lightroom – Pathfinder Lightroom Presets Bundle (XMP, DNG)

Like Comment

Preset Instagram LightroomPathfinder Lightroom Presets Bundle: Các cài đặt trước của chúng tôi đã được thử nghiệm thành công với hàng tá hình ảnh nhưng để có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng giá trị đặt sẵn cho các cảnh tương tự như trong hình ảnh xem trước của chúng tôi để giảm điều chỉnh cài đặt sẵn.

Preset Instagram Lightroom – Pathfinder Lightroom Presets Bundle (XMP, DNG) - Ngcloudy.com
Preset Instagram Lightroom – Pathfinder Lightroom Presets Bundle (XMP, DNG) - Ngcloudy.com
Preset Instagram Lightroom – Pathfinder Lightroom Presets Bundle (XMP, DNG) - Ngcloudy.com
Preset Instagram Lightroom – Pathfinder Lightroom Presets Bundle (XMP, DNG) - Ngcloudy.com
Preset Instagram Lightroom – Pathfinder Lightroom Presets Bundle (XMP, DNG) - Ngcloudy.com
Preset Instagram Lightroom – Pathfinder Lightroom Presets Bundle (XMP, DNG) - Ngcloudy.com
Preset Instagram Lightroom – Pathfinder Lightroom Presets Bundle (XMP, DNG) - Ngcloudy.com

Đặc trưng:

  • 5x Mobile Lightroom Preset (định dạng tệp .DNG)
  • 5x Presets Lightroom Desktop (định dạng tệp .xmp)
  • 1x Tài liệu tệp .PDF với hướng dẫn cài đặt đơn giản

Bao gồm bộ lọc:

  1. Regular
  2. Darker
  3. Brighter
  4. Matte
  5. High Contrast

Xem thêm: Preset Instagram Lightroom – Mahogany & Maple Lightroom Presets

✂ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích