Preset Bundles Yantastic – Yantastic Master Collection Desktop & Mobile Presets (XMP)

24 Likes 11 Comments

Preset Bundles YantasticYantastic Master Collection Desktop & Mobile Presets: Bộ sưu tập tổng thể bao gồm mọi gói Presets trên thiết bị di động / máy tính. Chúng hoạt động tuyệt vời với tất cả các kiểu ảnh, Presets trên thiết bị di động chỉ có thể được cài đặt trên ứng dụng Lightroom CC Mobile miễn phí, có thể tải xuống từ App Store hoặc Google Play. 

Nếu bạn thường chỉnh sửa ảnh trên máy tính của mình, thì bạn có thể muốn xem xét việc cài đặt trước máy tính để bàn

Tệp tải về bao gồm:

  • High quality Lightroom Presets 
  • Instant download
  • Step by step visual guide
  • Video tutorials
  • One-time purchase, Lifetime use
  • Free wallpapers
  • Free support

From Orange & Teal Collection

From Orange & Teal Collection
From Orange & Teal Collection
From Orange & Teal Collection

From Greece Collection

From Greece Collection
From Greece Collection
From Greece Collection

From Urban Collection

From Urban Collection
From Urban Collection
From Urban Collection

From Arctic Collection

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích

11 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *