Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên Không – Drone Collection Presets (LR)

Like Comment

Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên KhôngDrone Collection Presets: Gói này chứa 18 cài đặt trước Lightroom tùy chỉnh, mà chúng tôi đã tạo để chỉnh sửa ảnh trên không. /sergeykbn

Những cài đặt trước này sẽ giúp bạn đạt được cái nhìn phong cách trên ảnh của bạn.

Các cài đặt trước của chúng tôi được thiết kế cho phiên bản máy tính để bàn Adobe Lightroom Classic (OSX / Windows), cũng có thể được sử dụng với Lightroom CC Mobile và tương thích với ảnh RAW và JPEG.

Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên Không – Drone Collection Presets (LR)
Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên Không – Drone Collection Presets (LR)
Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên Không – Drone Collection Presets (LR)
Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên Không – Drone Collection Presets (LR)
Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên Không – Drone Collection Presets (LR)
Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên Không – Drone Collection Presets (LR)
Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên Không – Drone Collection Presets (LR)
Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên Không – Drone Collection Presets (LR)
Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên Không – Drone Collection Presets (LR)
Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên Không – Drone Collection Presets (LR)
Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên Không – Drone Collection Presets (LR)
Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên Không – Drone Collection Presets (LR)
Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên Không – Drone Collection Presets (LR)
Preset Bộ Lọc Màu Dành Cho Ảnh Chụp Trên Không – Drone Collection Presets (LR)

Xem thêm: Preset Tone Màu Phong Phú Dành Cho Instagram Blogger

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích