[Share Plugins] WP Rocket v3.4.2.2 – Best WordPress Caching Plugin

2 Likes Comment

Tải xuống mễn phí WP Rocket V3.3.7: Là Plugin WordPress Cache tốt nhất. Đây là phiên bản mới nhất được cập nhật lần cuối vào ngày 28 tháng 8 năm 2019 trên wp-rocket.me
Rocket là một blugin tối ưu hóa hiệu năng và bộ nhớ đệm để cải thiện tốc độ tải của các trag web WordPress. Bạn có thể cài đặt và cấu hình WP Rocket trong vòng chưa đầy 3 phút

Tính năng vượt trội WP Rocket :

WP Rocket tích hợp tất cả các tính năng mới nhất về hiệu suất. tải hình ảnh chậm, tải javascript bị trì hoãn, thu gọn mã HTML, ghép nối và thu nhỏ các tệp CSS và JavaScript.

WP Rocket cũng có bot trình thu thập thông tin tự lưu trữ sẽ truy cập trang web của bạn và tạo các tệp lưu trong bộ nhớ cache để khi khách truy cập đến trang bạn sẽ nhận được nhanh chóng hơn, được lưu trong bộ nhớ cache của trang.

WP Rocket v3.3.7 – Best WordPress Caching Plugin

Một trang web quan trọng nhất đối với người dùng, khách truy cập là nhanh, cũng như hiệu suất SEO với các công cụ tìm kiếm. Tự động tạo với khách mới và sẽ đáp ứng khi khách đến lần 2. Đó là cơ chế cache tuyệt vời của plugin.

WP Rocket cung cấp 2 loại bộ đệm:

  • Bộ đệm của trình duyệt
  • Bộ đệm của máy chủ

WP Rocket v3.3.7 Changelog:

Enhancement: URLs with query strings in a sitemap can now be preloaded (#1577)
Enhancement: Display an error if a pattern used in the exclusion fields is incorrect (#1469)
Enhancement: Display an error notice if we detect our cron events are not running correctly (#1472)
Enhancement: Display an error notice if Endurance Cache is enabled (#1873)
Enhancement: Display date and time in our preload and critical path CSS generation notices (#1867)
Enhancement: Improve wording on our preload complete notice (#1853)
Bugfix: Use the correct style for exclude inline JS field when turning on the combine JS option for the first time (#1855)
Bugfix: Prevent an issue with the Facebook Tracking add-on on 32 bits systems (#1819)
Bugfix: Prevent an error when trying to clear the cache busting folder but it doesn’t exist (#1829)
Bugfix: Prevent issue with inline JS combining in some cases
Third Party: Add an automatic compatibility with the BigCommerce plugin (#1679)
Third Party: Add an automatic detection for SEOPress sitemap for our sitemap preload option (#1357)
Third Party: Automatically clear WP Rocket cache when updating Bridge custom CSS/JS if using the remove query strings or minify options (#1352)
New filter: rocket_sucuri_api_request_args to modify the arguments sent along the Sucuri API request (#1835)

 

WP Rocket v3.4.2.2 Changelog:

Bugfix: Prevent false positive on detect and report missing , and wp_footer().

 

Img CheckVirut:

check by virustotal

 

Download WP Rocket v3.3.7 (2MB) Download WP Rocket v3.4.2.2 (2.18MB)

Fast Download With Google Drive Link
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích

Translate »