Movie Film Lightroom Presets (XMP/ACR, DNG)

1 Like Comment

Movie Film Lightroom Preset chất lượng cao hoàn hảo cho các blogger, du lịch, phong cách sống và chụp ảnh chân dung.

Xem thêm: Preset Lightroom Màu Film Fuji – Fuji Digital Emulation Presets (XMP/ACR)

Bao gồm:

  • 7 Professional Lightroom Presets Mobile in DNG Format
  • 7 Professional Lightroom Presets Mobile in XMP Format
  • 2 PDF of instructions for Installation and Usage Photos on the preview are used for demonstration purposes only. All used photos have Creative Commons license, and were taken from Unsplash, Paxels.

Tải về:

Upload luoi meo
Hostname Google Drive (ZIP/XMP/DNG)
File size 5.6 MB

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *