LUT Cinematic Pack – Professional LUTs Entire Collection (CUBE)

1 Like 1 Comment

LUT Cinematic PackProfessional LUTs Entire Collection Bộ sưu tập toàn bộ: Hỗ trợ đầy đủ cho Sony Vegas, Premiere Pro CC, After Effects CC, FCPX, DaVinci Resolve, Adobe Photoshop, Luminar, v.v.

LUT Cinematic Pack - Professional LUTs Entire Collection (CUBE)
LUT Cinematic Pack - Professional LUTs Entire Collection (CUBE)
LUT Cinematic Pack - Professional LUTs Entire Collection (CUBE)
LUTs: Professional LUTs Entire Collection (CUBE)
LUT Cinematic Pack - Professional LUTs Entire Collection (CUBE)
LUT Cinematic Pack - Professional LUTs Entire Collection (CUBE)
LUT Cinematic Pack - Professional LUTs Entire Collection (CUBE)
LUT Cinematic Pack - Professional LUTs Entire Collection (CUBE)
LUT Cinematic Pack - Professional LUTs Entire Collection (CUBE)
LUT Cinematic Pack - Professional LUTs Entire Collection (CUBE)
LUTs: Professional LUTs Entire Collection (CUBE)
LUT Cinematic Pack - Professional LUTs Entire Collection (CUBE)
LUT Cinematic Pack - Professional LUTs Entire Collection (CUBE)

Bạn sẽ thích: Davinci Resolve LUTs Pack

Tệp tải về bao gồm:

  •  260 Video LUTs in .CUBE format.
  • Windows- and Mac-compatibility.

Những gì trong gói này:

  • Cinematic LUTs
  • Wedding LUTs
  • Sony LUTs
  • Canon LUTs
  • Color Grading LUTs
  • Davinci Resolve LUTs
  • Film LUTs

 

DOWNLOAD

If without please Comment & Share to get links download!

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *