3 Mẹo Lightroom cho người mới bắt đầu

Chụp ảnh không chỉ là chụp ảnh của bạn mà còn là xử lý hậu kỳ ở một mức độ lớn. Lightroom là một chương trình chỉnh sửa ảnh rất phổ biến của Adobe cung cấp rất nhiều tùy chọn để chỉnh sửa ảnh.

913 Views Like Comment
Translate »