Knock Out Text Effect Mockup (PSD)

Like Comment

Knock Out Text Effect Mockup: Văn bản mẫu chỉ để hiển thị và có thể không được đưa vào sử dụng cuối – thêm văn bản hoặc hình ảnh của riêng bạn. Ảnh hoặc các yếu tố thiết kế hiển thị trong bản xem trước chỉ để hiển thị và không được bao gồm trong tập tin tải về.

Knock Out Text Effect Mockup (PSD) - Ngcloudy.com

Xem thêm: Vintage Screen Glitch Photographic Effect Mockup

Đặc trưng:

  • 4500 x 3000 px
  • RGB
  • 7 Design options

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích