Soft Hazel Pro Lightroom Presets Dekstop and Mobile (XMP/ACR, DNG)

Hoàn hảo cho nhiếp ảnh gia viết blog, du lịch, phong cách sống và chân dung.

1144 Views Like Comment

Gói Presets Kodak Màu Phim Ảnh Chân Dung – Kodak Portrait Lightroom Mobile and Desktop Presets (XMP/ACR, DNG, LR)

Những Preset Lightroom này là những bộ phim sáng màu tôn da với tông màu kem.

2164 Views Like Comment
Translate »