Gói Presets Kodak Màu Phim Ảnh Chân Dung – Kodak Portrait Lightroom Mobile and Desktop Presets (XMP/ACR, DNG, LR)

Những Preset Lightroom này là những bộ phim sáng màu tôn da với tông màu kem.

1331 Views Like Comment