Bộ LR Tạo Độ Tương Phản và Sắc Nét Với Tone Màu Cam (DNG, LR, XMP)

Các Preset này mang lại màu cam, thêm nhiều màu đen và bóng hơn, và ít bão hòa hơn cho ảnh.

189 Views Like Comment