Khóa Học Chỉnh Sửa Ảnh Dành Cho Photoshop Trị Giá $120

4 Likes Comment

Khóa Học Chỉnh Sửa Ảnh Dành Cho Photoshop Trị Giá $120 : Trong hướng dẫn này, tác giả sẽ chỉ cho bạn một quy trình từng bước về cách họ chỉnh sửa tất cả các ảnh của họ từ đầu đến cuối.

Khóa Học Chỉnh Sửa Ảnh Dành Cho Photoshop Trị Giá $120 - Geo’s Retouching Tutorial + Color Action Pack Bundle with BONUS
Khóa Học Chỉnh Sửa Ảnh Dành Cho Photoshop Trị Giá $120 - Geo’s Retouching Tutorial + Color Action Pack Bundle with BONUS
Khóa Học Chỉnh Sửa Ảnh Dành Cho Photoshop Trị Giá $120 - Geo’s Retouching Tutorial + Color Action Pack Bundle with BONUS
Khóa Học Chỉnh Sửa Ảnh Dành Cho Photoshop Trị Giá $120 - Geo’s Retouching Tutorial + Color Action Pack Bundle with BONUS

Xem thêm:

Bao gồm:

  • Gói hành động màu sắc + Phần thưởng hành động màu Maggie Anime được sử dụng / tạo trong hướng dẫn này!

Đây là hướng dẫn 12 Chương bao gồm các lĩnh vực sau: (104 phút)

  • Skin Clean up
  • Local Dodging and Burning
  • Global Dodging and Burning
  • Color Correction/Color grading
  • Digital make up
  • Export settings
  • ..và nhiều hơn nữa/. (Xem chi tiết tại đây: gumroad)

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *