Instagram Templates: Interior Design Social Media Post (AI, PSD)

Like Comment

Instagram Templates: Interior Design Social Media Post: Dễ dàng tùy chỉnh với tổ chức tệp tốt, giúp bạn thiết kế nội dung dễ dàng!

Xem thêm: Câu chuyện trên Instagram về Ngày Phụ nữ / Women Day Instagram Histoires (PSD)

Tương thích; Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Bao gồm:

  • 9 tệp PSD
  • 9 tệp Ai CC
  • 9 Mẫu thiết kế bài đăng trên Instagram (1080 px x 1080 px)

Đặc trưng:

  • Tệp Ai & PSD được phân lớp đầy đủ.
  • Hoàn toàn có thể tùy chỉnh và có thể chỉnh sửa.
  • Tất cả các hình dạng đều dựa trên vector.
  • RGB @ 72 DPI – Chuẩn bị sẵn sàng.

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích