Instagram Presets Feed Màu Đẹp Dành Cho Lightroom Mobile – Mobile Lightroom Presets Bronze Glow (DNG)

Like Comment

Instagram Presets Feed Màu Đẹp Dành Cho Lightroom MobileMobile Lightroom Presets Bronze Glow: Tông màu vàng cho một thức ăn đẹp. Tông màu ấm gói cài sẵn. Tất cả ấm áp với một vài điều chỉnh trong màu xanh lam, xanh lá cây và tông màu tổng thể. Cụ thể được tạo ra cho các Blogger và Instagram

Instagram Presets Feed Màu Đẹp Dành Cho Lightroom Mobile – Mobile Lightroom Presets Bronze Glow (DNG)
Instagram Presets Feed Màu Đẹp Dành Cho Lightroom Mobile – Mobile Lightroom Presets Bronze Glow (DNG)
Instagram Presets Feed Màu Đẹp Dành Cho Lightroom Mobile – Mobile Lightroom Presets Bronze Glow (DNG)
Instagram Presets Feed Màu Đẹp Dành Cho Lightroom Mobile – Mobile Lightroom Presets Bronze Glow (DNG)
Instagram Presets Feed Màu Đẹp Dành Cho Lightroom Mobile – Mobile Lightroom Presets Bronze Glow (DNG)
Instagram Presets Feed Màu Đẹp Dành Cho Lightroom Mobile – Mobile Lightroom Presets Bronze Glow (DNG)
Instagram Presets Feed Màu Đẹp Dành Cho Lightroom Mobile – Mobile Lightroom Presets Bronze Glow (DNG)
Instagram Presets Feed Màu Đẹp Dành Cho Lightroom Mobile – Mobile Lightroom Presets Bronze Glow (DNG)
Instagram Presets Feed Màu Đẹp Dành Cho Lightroom Mobile – Mobile Lightroom Presets Bronze Glow (DNG)

Xem thêm: Preset Tone Màu Xanh Bạc Hà Dành Cho Instagram Blogger – Lilac Mint Lightroom Presets

Bao gồm:

  • Bronze Glow 1
  • Bronze Glow 2
  • Bronze Glow 3
  • 1 tệp JPEG – Hướng dẫn Lightroom di động

✂ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích