Instagram Blogger Preset – Nikkie Preset – Lightroom Mobile Presets (DNG)

Like Comment

Instagram Blogger PresetNikkie Preset – Lightroom Mobile Presets: Cài đặt trước này là hoàn hảo cho tất cả các hình ảnh những người chơi instagram. Đây là một sản phẩm của Jmae Vids, tôi không đảm bảo chất lượng hình ảnh sẽ được giữ nguyên sau khi áp dụng hay không, bạn có thể tải về và sử dụng, vì đây là tone màu tôi thấy rất phù hợp để chơi instagram…

Instagram Blogger Preset – Nikkie Preset – Lightroom Mobile Presets (DNG)
Instagram Blogger Preset – Nikkie Preset – Lightroom Mobile Presets (DNG)
Instagram Blogger Preset – Nikkie Preset – Lightroom Mobile Presets (DNG)
Instagram Blogger Preset – Nikkie Preset – Lightroom Mobile Presets (DNG)
Instagram Blogger Preset – Nikkie Preset – Lightroom Mobile Presets (DNG)
Instagram Blogger Preset – Nikkie Preset – Lightroom Mobile Presets (DNG)
Instagram Blogger Preset – Nikkie Preset – Lightroom Mobile Presets (DNG)
Instagram Blogger Preset – Nikkie Preset – Lightroom Mobile Presets (DNG)

Xem thêm: Presets Tone Màu Mềm Mại – Pastel Paris Lightroom Mobile & Desktop Presets

Tệp tải về bao gồm:

  • Nikkieby format dng
  • Cover jpg

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích