[Tips Blogspot] Hướng dẫn tự động thay đổi kích thước hình ảnh trong bài đăng trên blogspot

9 Likes Comment

Việc đăng bài có hình ảnh, bạn muốn nó tự động thay đổi theo khu vực khác nhau, nhưng nó vẫn đáp ứng đủ về tính toàn diện hình ảnh, nó sẽ resize để phù hợp với từng vị trí khác nha. Thực hiện sẽ hoàn toàn làm cho toàn bộ bài đăng được thay đổi theo 1 trật tự nhất định, ở đúng các vị trí đó/

Lưu ý: Bài viết này mình áp dụng đối với những mẫu nhất định, để tránh trường hợp cài đặt mã nhưng không hiển thị bạn nên nhớ việc khai báo các hàm đúng cách

Có các vấn đề khi sử dụng cấu trúc code bên dưới như sau:
1. Hình ảnh sẽ được resize hợp lý bên ngoài bài post
2. Vào trong bài viết hình ảnh được lấy từ đầu lên trên tiêu đề bài viết
3. Trước khi thực hiện nên lưu mẫu sẵn, tránh trường hợp lỗi và nên hiểu đúng cấu trúc của code

Dưới đây JQuery tự động tìm các phần tự độ rộng Blog1 của bạn, nó sẽ tìm vị trí nơi hiển thị bài đăng trên blog, sau đó nó sẽ thao tác tất cả các hình ảnh trong các phần tử trong bài viết. Chép đoạn code sau vào mẫu trước phần từ thẻ <head>

<script type="text/javascript">//<![CDATA[ /** this script was written by Confluent Forms LLC http://www.confluentforms.com for the tips blogspot website http://www.ngcloudy.com any updates to this script will be posted to tips blogspot please leave this message and give credit where credit is due! **/ $(document).ready(function(){ // the dimension of your content within the columns var areawidth = $('#Blog1').width(); $('.post-body').find('img').each(function(n, image){ var image = $(image); var height = image.attr('height'); var width = image.attr('width'); var newHeight = (height/width * areawidth).toFixed(0); image.attr('width',areawidth).attr('height',newHeight); var greater = Math.max(areawidth,newHeight); image.attr({src : image.attr('src').replace(/s\B\d{3,4}/,'s' + greater)}); }); }); //]]></script>

Giải thích: image.attr({src : image.attr(‘src’).replace(/s\B\d{3,4}/,’s‘ + greater)});
s320 | s479 | s1600 chất lượng hình ảnh muốn tự động. Tùy vào mẫu khác nhau để thực hiện, chúc thành công, hy vọng hướng dẫn tự động thay đổi kích thước hình ảnh trong bài đăng trên blogspot sẽ hiệu quả trong việc giải quyết hình ảnh trong blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *