Gói LUT Tone Creamy Mềm Mại / Pastel Creamy LUTs (CUBE)

Like Comment

Gói LUT Tone Creamy Mềm Mại / Pastel Creamy LUTs: Tông màu Pastel LUTs hoạt động với tất cả các cảnh quay (LUTs được thiết kế cho Rec709 – màu tiêu chuẩn).

Tương thích với: Final Cut Pro, Other, Adobe Photoshop, After Effects, Adobe Photoshop Elements

Xem thêm: Gói 3D LUT Chất Lượng Dành Cho Bạn (3DL)

Lưu ý: Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ có thể đạt được kết quả tuyệt vời ngay lập tức. Tuy nhiên, bạn luôn có thể thực hiện các điều chỉnh, tăng / giảm cường độ, điều chỉnh độ tương phản, v.v. cho phù hợp với từng video clip và ảnh.

Tải về:

Chia sẻ Preset Lightroom Premium (ngcloudy.com)

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích