Gói Đặc Sắc Over 725 Creative Lightroom Presets Bundle

2 Likes Comment

Chia sẻ tới các bạn bộ hơn 725 Presets đặc sắc, bao gồm HDR, Dramatic, Exposure Adjust, Film Sims, Spots, Sharpness, Portrait, Leaks, Noir…

Toàn bộ quy trình công việc Lightroom Gói 725 Presets Lightroom, ngược lại – hơn 725 Gói Presets Lightroom sáng tạo

Download Over 725 Creative Lightroom Presets Bundle

Fast Download With Google Drive Link / Xem Hướng dẫn cho người mới bắt đầu chụp ảnh

Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *