Freshfruitcolor – Film Pack Banana Presets Pack (LR)

2 Likes Comment

Freshfruitcolor Film Pack Banana Presets Pack: Banana là một cài đặt trước được thiết kế trên các tệp Nikon. Nó nổi bật với việc tận dụng mọi thông tin trong file, để không làm mờ ảnh, do đó không cần tăng độ phơi sáng, tránh hiện tượng nhiễu hạt ở isos cao.

Xem thêm: Preset Lightroom Tone Màu Ấm – Freshfruitcolor – Fresh Fruit Film Color Presets (LR)

Gói chứa 4 phiên bản của màu đặt trước.

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích