Hiệu Ứng Chuyển Cảnh Glitch Dành Cho Final Cut Pro – Glitch Flash Transitions Pack

Chúng rất dễ sử dụng…trình chiếu, quảng cáo và video sự kiện của bạn một cách chuyên nghiệp.

40 Views 2 Likes Comment

Motion Tracking Dành Cho Final Cut Pro – FCPX Tracker Suite

Theo dõi đối tượng của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ các công cụ mới và hiệu suất được cải thiện

72 Views 1 Like Comment

Object Wipe Transition Pro – Final Cut Pro X

Tạo một quá trình chuyển đổi mặt nạ / xóa liền mạch với 53 đối tượng đặt trước hoặc bất kỳ hình ảnh png nào bạn chọn.

195 Views Like Comment

Creative Grunge Titles – MotionArray

Mẫu này phù hợp nhất để tạo trình chiếu, thông báo sự kiện, phỏng vấn, chương trình truyền hình, vlog, v.v…video kids..

188 Views 3 Likes Comment

Essential Flow Filmmaking Sound Effects – Essential Flow SFX – Visual Tone (WAV)

Kết hợp các hiệu ứng âm thanh cần thiết và hữu ích nhất để làm cho các bản chỉnh sửa của bạn trở nên sống động

154 Views Like Comment

Hiệu Ứng Chuyển Cảnh 3D Dành Cho FCX – 3D Transitions Final Cut Pro

Hiệu Ứng Chuyển Cảnh 3D Dành Cho FCX – 3D Transitions Final Cut Pro: Gói bao gồm 16 hiệu ứng chuyển cảnh 3D dành cho Final Cut Pro.

248 Views Like Comment

Hiệu Ứng Chuyển Tiếp Khói Trong Final Cut Pro – Smoke Transitions – Motionaray

Hiệu Ứng Chuyển Tiếp Khói Trong Final Cut Pro – Smoke Transitions – Motionaray là một mẫu Final Cut Pro tuyệt vời có 70 cách khác nhau mà khói phản ứng với môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quay của bạn.

143 Views Like Comment