Textures & Patterns: Handmade Hemp Paper Cutouts (PNG) Trị Giá $198

Chúng có thể được sử dụng như một phần của ý tưởng nghệ thuật, có thể được sử dụng làm họa tiết hoặc làm nền

780 Views Like Comment

Textures & Patterns Đẹp: Affinity Designer Background Paper Textures (JPG, Afdesign)

Bao gồm các tác phẩm nghệ thuật JPG cho phép bạn sử dụng các kết cấu này theo nghĩa đen với bất kỳ ứng dụng nào bạn muốn

785 Views Like Comment

Textures & Patterns Đẹp: Vector Geometric Mask & Shapes Vol 3 (EPS, PNG, PSD)

Bộ sản phẩm này cung cấp một bộ sưu tập các hình dạng hình học và các mẫu rất cổ điển, phù hợp cho tất cả các loại dự án, thiết kế.

742 Views 2 Likes Comment

Textures & Patterns Đẹp: 40 Seamless Tiling Vector Pattern Textures (EPS, Ai)

40 thiết kế độc đáo, bao gồm cả vải, vải, vẽ nguệch ngoạc, nở và nhiều hơn nữa

1635 Views Like Comment