Gradient: 50000+ Gradients for Photoshop

Gradient: 50,000+ Gradients for Photoshop:Nếu bạn là một nhà thiết kế đồ họa hoặc muốn trở thành, gói này sẽ giúp bạn rất nhiều. Bởi vì gói này được bao gồm 30.000 Gradient Swatches cho họa sĩ minh họa – 50.000 Gradents cho Photoshop – 20.000 Kiểu lớp Photoshop miễn phí.

1759 Views Like Comment
Translate »