Presets Mịn Và Sáng Da Không Làm Mất Nét – 18 Perfect Skin Desktop Lightroom Preset (Lrtemplate)

18 Presets Mịn Và Sáng Da Không Làm Mất Nét – 18 Perfect Skin Desktop Lightroom Preset; Preset được xác định cho ba vùng da sáng, trung bình và tối riêng

1442 Views Like Comment

Fashion HDR Lightroom & ACR Presets (DNG, LRTEMPLATE, XMP)

Fashion HDR Lightroom & ACR Presets; Vui mừng giới thiệu bộ sưu tập các cài đặt trước cho Adobe Lightroom, Adobe Camera RAW & Lightroom Mobile

779 Views Like Comment

Presets Tone Màu Tự Nhiên Ảnh Cưới – Indie Wedding Presets for Lightroom & ACR

Presets Tone Màu Tự Nhiên Ảnh Cưới – Indie Wedding Presets & ACR – là một bộ lớn các presets tự nhiên để chụp ảnh cưới, chân dung, gia đình và sự kiện

1875 Views Like Comment

Presets Tone Màu Hồng – 06 Rose Gold Lightroom Presets and ACR

Presets Tone Màu Hồng – 06 Rose Gold Lightroom Presets and ACR – Rose Gold là gói presets nâng cao cho phép bạn thêm màu hồng và vàng, tương phản

1324 Views Like Comment

Presets Tone Màu Điện Ảnh – Sandman ACR & Lightroom Presets $24

Presets Tone Màu Điện Ảnh – Sandman ACR & Lightroom Presets – Được thiết kế đặc biệt để chụp ảnh chân dung và du lịch, các bộ lọc khí quyển và hạt..

819 Views Like Comment
Translate »