Dark Pearl Cinematic Luts (CUBE)

Like Comment

Dark Pearl Cinematic Luts: Các LUT hoàn thiện được thiết kế để liên kết toàn bộ chuỗi cảnh quay của bạn với nhau, tạo ra một tông màu điện ảnh gắn kết. Chúng ít hơn về việc truyền màu mới vào dự án của bạn mà thiên về việc thắt chặt tất cả các bức ảnh của bạn xung quanh một bảng màu có kỷ luật.

Xem thêm: Gói LUTs for Sony A7S III / A7III for HLG & S-LOG (CUBE)

Tải về:

Upload luoi meo
Hostname Google Drive (ZIP/CUBE)
File size 5.6 MB

Last Update!

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *