Chia sẻ cách chống click gian lận Adsense trong Blog

6 Likes Comment

Chúng ta mất một khoản thời gian dài, một đầu tư rất lớn về nội dung lẫn các đường lối trong việc xây dựng một blog hoàn thiện để thứ nhất dành cho người đọc và thứ hai là chúng ta có phần chi phí từ Adsense, chính sách đăng ký Adsense ngày càng khắc nghiệt đối với thị trường tại Việt Nam so với các nước Đông Nam Á. Sau là thư đỉnh chỉ 30 ngày vì click đã vi phạm.

Xin chúc mừng cho những Blog đã đăng ký được Adsense bởi đó là những tương lai hứa hẹn trong lĩnh vực MMO.

Đối với tất cả các nhà xuất bản thuộc quyền quản lý từ google họ phải trai qua các vòng kiểm tra khác nhau từ đăng ký đến sau đăng ký. Việc đăng ký thành công và để hoạt động tốt đó là một vấn đề lớn. Hôm nay mình chia sẻ một trong những cách chống click gian lân, có một số trường hợp cố tình click để nâng cao giá trị CPC của mình, thật không may, tất cả hành động gian lận ấy đều không qua mặt được Google, và đây là những gì Google gửi lời hỏi thăm đến tôi..(Ad serving litmit placed on your AdSense accout)

Trong quá trình xem xét việc bạn đã click gian lận, thì tất cả các vùng phân bổ quảng cáo đều mất và trắng trơn… thực sự rất buồn. Vậy! làm gì để chống click gian lận Adsense trong blog của bạn ?

Cách chống click gian lận Adsense trong Blog

1. Nếu như bạn là một Blogger đang dùng nền tảng của google là blogspot, bạn nên làm theo hướng dẫn sau. Blogger> Nhấp vào menu Chủ đề và nhấp vào nút Chỉnh sửa HTML > Thêm mã bên dưới trước thẻ <body>

function ASSetCookie(a,b,c){var d=new Date;d.setDate(d.getDate()+c);var e=escape(b)+(0==c?";path=/":"; expires="+d.toUTCString())+";path=/";document.cookie=a+"="+e}function ASGetCookie(a){var b,c,d,e=document.cookie.split(";");for(b=0;b<e.length;b++)if(c=e[b].substr(0,e[b].indexOf("=")),d=e[b].substr(e[b].indexOf("=")+1),c=c.replace(/^\s+|\s+$/g,""),c==a)return unescape(d)}function ASSetCookieAds(a,b){var c=ASGetCookie(a);void 0!=c&&""!=c?(ASTheCookieInt=parseInt(c)+1,ASSetCookie(a,ASTheCookieInt.toString(),0)):ASSetCookie(a,"1",b)}function ASMaxClick(a,b){var c=ASGetCookie(a);return void 0!=c&&parseInt(c)>=b?!0:!1}jQuery(document).ready(function(a){var b="adsShield",c=7,d=3,e=".adsShield",f=!1;ASMaxClick(b,d)&&a(e).hide("fast"),a(e).bind("mouseover",function(){f=!0}).bind("mouseout",function(){f=!1}),a(window).on("beforeunload",function(){f&&(ASMaxClick(b,d)?a(e).hide("fast"):ASSetCookieAds(b,c))})});

2. Nếu blog bạn đang sử dụng mã nguồn wordpress thì bạn nên copy đoạn script vào file chứa thẻ <body>, bạn vào Giao diện -> Sửa giao diện -> Chân trang giao diện (footer.php), và copy đoạn Script sau:

<script src='https://cdn.jsdelivr.net/gh/Indzign/InSEO@master/antiboomclick.js'/>
Chống click gian lận Adsense trong Blog

Chức năng chính đoạn script đó là nó sẽ phân bổ quảng cáo làm sao trong một ngày hoặc 1 thời gian xác định chỉ cho phép người dùng click với lượng theo tiêu chuẩn google, nếu quá sẽ không hiển thị, và tất nhiên nó sẽ không gây quá trình phân phát quảng cáo trên blog của bạn. Chúc bạn thành công!

Bạn có thể thích