Bộ Sưu Tập Presets LR Tone Màu Tối Tâm Trạng – Dark & Moody Lightroom Presets (DNG, XMP/ACR, LR)

Like Comment

Bộ Sưu Tập Presets LR Tone Màu Tối Tâm Trạng Dark & Moody Lightroom Presets: Các cài đặt trước chuyên nghiệp này được thiết kế để cải thiện quy trình xử lý và chỉnh sửa ảnh có giao diện tối và ủ rũ. Bóng phong phú, phong cách hiện đại và hợp thời trang, tông màu trầm, mờ, mờ màng – đó là tất cả về gói này.

Xem thêm: Bộ 15 Tone Màu Dành Cho Ảnh Mùa Thu – Moody Fall – 15 Premium Lightroom Presets (DNG, LR, XMP/ACR)

Tương thích với LR CC, LR Mobile, LR CC Classic, Lightroom 5 trở lên

Bao gồm:

  • 20 Lrtemplate Version – LR 7.2 and older [.lrtemplate]
  • 20 Xmp Version – LR 7.3 & Above [.xmp]
  • 20 DNG Versions For LR Mobile [.dng]
  • 25 Adjustment Brush Presets For LR Classic Users [.lrtemplate]
  • 02 INSTALLATION INSTRUCTIONS [.pdf]

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích