Bộ sưu tập preset dành cho ảnh chụp đám cưới mùa đông – đơn giản ấm áp hài hòa – Winter Wedding Preset Collection (XMP/CR)

Like Comment

Chào bộ sưu tập cưới mùa đông nhất định phải có của bạn! Hơn 20 cài đặt trước cộng với điều chỉnh và 2 cài đặt trước đen trắng. Bộ sưu tập này là hoàn hảo cho trong nhà và ngoài trời. Với một bộ sưu tập duy nhất, bạn có thể chỉnh sửa từ đầu đến cuối đám cưới bao gồm ảnh tiệc cưới và ảnh giờ vàng.

Xem thêm: Presets Mùa Đông – Snow / Winter Lightroom Presets (LR, DNG)

Bao gồm:

  • 32 Winter Wedding presets

Tải về:

Upload luoi meo
Hostname Google Drive (ZIP/XMP)
File size 2.9 MB

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »