Bộ sưu tập Photoshop dành cho ảnh chụp ngày lễ, kỳ nghỉ (PNG, JPG, ABR)

2 Likes Comment

Holiday Magic Collection: Bộ sưu tập Photoshop kỳ diệu kỳ nghỉ có mọi thứ bạn cần để đưa hình ảnh kỳ nghỉ của bạn lên một tầm cao mới! Gói bao gồm Overlays + Brushes + Frames

Xem thêm: Bộ Sưu Tập 50 Brush Patts – Patts Brush for Adobe Illustrator (AI)

Bao gồm:

 • 1 Crazy festive bokeh overlay
 • 2 frost border overlays
 • 1 snow-dusted glass overlay
 • 2 snow overlays
 • 2 String bokeh light overlays
 • 3 Sparkle overlays
 • 14 Window overlays
 • Holiday Brushes
 • 2 Bokeh Christmas tree brushes
 • 2 Bokeh wreath brushes
 • 1 Bokeh ornament brush
 • 1 Bokeh candy cane brush
 • 1 Bokeh star brush
 • 3 Single star brushes
 • 2 Scattered star brushes
 • 2 Scattered stars with particles brush
 • 1 Snow brush
 • 2 Bokeh lanterns light string overlays

Tải về:

Upload luoi meo
Hostname Google Drive (ZIP/PNG/ABR/JPG)
File size 145.8 MB

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »