Bộ Sưu Tập LR Presets Film – VSCO Film Lightroom Presets Bundle (XMP/ACR, DNG)

Like Comment

Bộ Sưu Tập LR Presets Film VSCO Film Lightroom Presets Bundle: Gói cài đặt sẵn Lightroom VSCO FILM chuyên nghiệp dành cho người viết blog & nhiếp ảnh gia. Các cài đặt trước của Lightroom được tạo bởi rapitaphotography® cho tất cả các loại nhiếp ảnh trong nhà và ngoài trời Chân dung, Phong cảnh, Nhiếp ảnh Du lịch, v.v…

Xem thêm: Bộ Sưu Tập LR Presets Chân Dung Phong Cách Điện Ảnh – Cine Look Film Presets (DNG, LR)

Gói bao gồm:

  • Kodak Portra 160 – 3 Bộ lọc DNG cho Lightroom di động & 3 Bộ lọc XMP cho Lightroom trên máy tính để bàn
  • Kodak Portra 400 – 3 Bộ lọc DNG cho Lightroom di động & 3 Bộ lọc XMP cho Máy tính để bàn Lightroom
  • Kodak Portra 800 – 5 Bộ lọc DNG cho Đèn di động & 3 Bộ lọc XMP cho Máy tính để bàn Lightroom
  • Fuji 160 – 4 Bộ lọc DNG cho Lightroom di động & 4 Bộ lọc XMP cho Máy tính để bàn Lightroom Fuji 400 – 4 Bộ lọc DNG cho Lightroom di động & 4 Bộ lọc XMP cho Máy tính để bàn Lightroom
  • Fuji 800 – 4 Bộ lọc DNG cho Đèn di động & 4 Bộ lọc XMP cho Máy tính để bàn Lightroom
  • Ilford Bộ lọc HP5 – 4 DNG cho Lightroom di động & 4 Bộ lọc XMP cho Lightroom trên máy tính để bàn
  • T-Max 3200 – 4 Bộ lọc DNG cho Lightroom di động & 4 Bộ lọc XMP cho Lightroom trên máy tính để bàn
  • TRX – 400 – 4 Bộ lọc DNG cho Lightroom di động & 4 Bộ lọc XMP cho Lightroom để bàn

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích