Bộ Sưu Tập Lightrrom Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Outdoor (LR)

2 Likes Comment

Bộ Sưu Tập Lightrrom Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Outdoor: Gói này chứa 8 cài đặt trước Lightroom tùy chỉnh mà chúng tôi đã tạo để chỉnh sửa ảnh chân dung của mình. Những cài đặt trước này sẽ giúp bạn đạt được cái nhìn phong cách trên ảnh của bạn.

Bộ Sưu Tập Lightrrom Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Outdoor (LR) - ngcloudy.com
Bộ Sưu Tập Lightrrom Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Outdoor (LR) - ngcloudy.com
Bộ Sưu Tập Lightrrom Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Outdoor (LR) - ngcloudy.com
Bộ Sưu Tập Lightrrom Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Outdoor (LR) - ngcloudy.com
Bộ Sưu Tập Lightrrom Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Outdoor (LR) - ngcloudy.com
Bộ Sưu Tập Lightrrom Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Outdoor (LR) - ngcloudy.com
Bộ Sưu Tập Lightrrom Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Outdoor (LR) - ngcloudy.com

Xem thêm: Bộ Sưu Tập Presets Dành Cho Ảnh Cưới và Chân Dung – K1 Preset Package

Đặc trưng:

  • Các cài đặt trước của chúng tôi được thiết kế cho phiên bản máy tính để bàn Adobe Lightroom Classic (OSX / Windows), cũng có thể được sử dụng với Lightroom CC Mobile và tương thích với ảnh RAW và JPEG.

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích