Bộ Sưu Tập Khủng Presets 300+ Professional Lightroom Presets $164

2 Likes Comment

Bộ sưu tập này bao gồm 14 bộ presets lightroom khác nhau, tổng cộng bạn sẽ nhận được hơn 330 presets có giá 164$ nếu mỗi bộ trong số 14 bộ được mua riêng lẻ ra, thật sự ý nghĩa nó mang lại cho bạn vô cùng lớn, nó sẽ hơn giá trị đó nữa, cung cấp cho bạn vô số công thức màu tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của bạn, điều đặc biệt vì hôm nay là cuối tuần nên mình chia sẻ đó với giá là free/ Bộ Sưu Tập Khủng Presets 300+ Professional Lightroom Presets

A new spring is on its way here, undeniable..Have a lovely weekend everyone !

Tệp tải về bao gồm:

 • Shutter Pulse – B&W
 • Shutter Pulse – Cinema
 • Shutter Pulse – Color
 • Shutter Pulse – Faded
 • Shutter Pulse – Film
 • Shutter Pulse – Haze
 • Shutter Pulse – HDR
 • Shutter Pulse – Intensity
 • Shutter Pulse – Light Leaks
 • Shutter Pulse – Matte
 • Shutter Pulse – Soft and Light
 • Shutter Pulse – The Seasons
 • Shutter Pulse – Vintage
 • shutterpulse-use-license.pdf

Download Bộ Sưu Tập Khủng Presets 300+ Professional Lightroom Presets $164

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *