Bộ Sưu Tập Brushes Chất Lượng Cao – 5600 Photoshop Brushes Mega Bundle [16.5 GB]

Like Comment

Bộ Sưu Tập Brushes Chất Lượng Cao 5600 Photoshop Brushes Mega Bundle: 8 trong 1 – Tất cả các Brush Stamp trong Photoshop – 5673 Brushes! Hiệu ứng hình ảnh, bút vẽ nghệ thuật, kết cấu giấy, phun, lá, hình vẽ, grunge, công nghệ – tất cả mọi thứ được gói gọn trong một gói bút vẽ khổng lồ! Giá sản phẩm gốc ~ $ 700.

Xem thêm: Gói 60+ Brush Chất Lượng Cao Chủ Đề Ánh Sáng – Brush Bundle Lighting Effects (ABR, MP4)

Gói 3000 Photoshop Stamp Brushes

 • 534 Paper Photoshop Brushes (~2500 pixels, Cardboards, VIntage and Clean Paper, Collages)
 • 975 Various Effects Photoshop Brushes (~2500 pixels, Particles, Dust, Splashes, Flour, Foil, Cracks, Glass, Sand, Claw, Powder, Destruction, Sparkler, Stars, etc. )
 • 686 Artistic Photoshop Brushes (~2500 pixels, Canvas, Chalk, Crayon, Acrylic, Ink, Watercolor, Charcoal, Decalcomania, Paint, Marble)
 • 285 Underline Photoshop Brushes (~2500 pixels, Underline, Dividers, Calligraphy)
 • 120 Textile Photoshop Brushes (~2500 pixels, Textile, Tartan, Cloth, Fabric)
 • 105 Halftone Photoshop Brushes (~2500 pixels, Halftone Shapes, and Gradients)
 • 420 New Brushes (~2500 pixels, Artistic, Paper, etc)

1505 Hiệu ứng hình ảnh Photoshop Brushes:

 • 30 Sunburst Photoshop Brushes
 • 50 Bubbles Photoshop Brushes
 • 50 Digital Fire Photoshop Brushes
 • 50 Light Leaks Photoshop Brushes
 • 50 Rain Photoshop Brushes
 • 50 Water Drops Photoshop Brushes
 • 75 Cigarette Smoke Photoshop Brushes
 • 75 Electric Flash Photoshop Brushes
 • 75 Sunshine Photoshop Brushes
 • 100 Cloudy Smoke Photoshop Brushes
 • 100 Flare & Stars Photoshop Brushes
 • 100 Snow Photoshop Brushes
 • 100 Spotlight Photoshop Brushes
 • 150 Abstract Fire Photoshop Brushes
 • 200 Fog Photoshop Brushes
 • 250 Lightning Photoshop Brushes

Lá Photoshop Stamp Brushes:

 • 52 brushes, 2500-5000 pixels

198 Plastic Photoshop Brushes:

 • 66 Huge plastic texture brushes (5000 pixels | For PS CS6 – CC)
 • 42 Plastic shape brushes (1500 – 5000 pixels | For all PS versions)
 • 90 Square plastic texture brushes (2500 pixels | For all PS versions)

214 Spray Photoshop Brushes:

 • 214 Unique spray brushes (Blobs, Strokes, Spot, Leaks, Particles) up to 5000 pixels

487 Ink Shapes Photoshop Brushes:

 • 145 Ink Shape Brushes ( Strokes, Spot, Leaks, Geometrical ) – all are around 2500 pixels
 • 145 Ink Stroke Brushes – all are around 2000 – 2500 pixels
 • 25 Cross Brushes – all are around 2000 – 2500 pixels
 • 75 Wet Ink Brushes – all are around 2000 – 2500 pixels
 • 75 Rorschach Ink Brushes – all are around 2000 – 2500 pixels
 • 20 Coffee Stain Brushes – all are around 2000 – 2500 pixels

42 Lens Flare & Stars Photoshop Brushes:

 • 42 high-quality brushes, 1000 – 2500 px sizes, 300 dpi

50 Lightning Photoshop Brushes:

 • 50 brushes, 2500-5000 pixels

Tương thích với : Photoshop CS2 – CC (ANY), Procreate, Affinity Photo

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích