Bộ Sưu Tập 600+ Presets Lightroom Mega Bundle $116

Like Comment

Bạn sẽ nhận được hơn 600 Photographers elements created by AN Products. Nó bao gồm 367 presets lightroom. 95 actions photoshop & 128+ lens flares and bokeh overlays.
Đây là bộ được được public vào năm 2015 nhưng sự tiện dụng và tính ứng dụng trong các nhiếp ảnh khá cao, hiện tại đang bán với giá $116. Bạn tải Bộ Sưu Tập 600+ Presets Lightroom Mega Bundle miễn phí link bên dưới.

Đặc trưng:

 • Tương thích với Lightroom 4, Lightroom 5, Lightroom 6 (phiên bản CC)
 • Hoạt động trên RAW. JPG & PNG
 • Hoạt động trên video
 • Chuyên nghiệp và chất lượng cao
 • Một cú nhấp chuột Áp dụng
 • Tất cả các cài đặt trước đã được thử nghiệm với Adobe Lightroom CC, Adobe Lightroom 5, Adobe Lightroom 4
 • Hướng dẫn cài đặt được bao gồm

Bao gồm:

 • 50 Wedding Lightroom Presets 164214-50-Wedding-Lightroom-Presets
 • 85 Fashion & Portrait Lightroom Presets 184687-Fashion-Portrait-Lightroom-Presets
 • 70 Lens Light Flares Bundle 109935-70-Lens-Light-Flares-Bundle
 • 25 Instagram Photoshop Actions 214292-25-Instagram-Photoshop-Actions
 • 20 Black & White Lightroom Presets 209345-20-Black-White-Lightroom-Presets
 • 20 Pastels Lightroom Presets 199440-20-Pastels-Lightroom-Presets
 • Matte Premium Lightroom Presets 199417-Matte-Premium-Lightroom-Presets
 • 50 Wedding Photoshop Actions 199384-50-Wedding-Photoshop-Actions
 • 27 HDR Lightroom Presets 186818-27-HDR-Lightroom-Presets
 • Valentines Day Lightroom Preset 178767-10-Valentines-Day-Lightroom-Preset
 • 20 Cinematic Photoshop Actions Pack 139287-20-Cinematic-Photoshop-Actions-Pack
 • 58 Bokeh High Quality Transparent 127127-58-Bokeh-High-Quality-Transparent

Download Bộ Sưu Tập 600+ Presets Lightroom Mega Bundle $116 (494.75 MB)

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *