Bộ Sưu Tập 5 Retro Film Lightroom Mobile Presets Dành Cho Ảnh Chụp Chân Dung (DNG)

Like Comment

Bộ Sưu Tập 5 Retro Film Lightroom Mobile Presets Dành Cho Ảnh Chụp Chân Dung: 5 Cài đặt trước cho Lightroom di động tông màu cổ điển cho người viết blog và người có ảnh hưởng trên Instagram, Bộ lọc chỉnh sửa ảnh cho Phong cách sống và Du lịch..

Xem thêm: Presets Tone Xanh Dương Đen Đặc Sắc Phong Cách Retro Bụi Đường Phố (DNG, XMP)

Bao gồm:

 • 5 Cài đặt trước cho di động của Lightroom (DNG)
  • Original
  • Brighter
  • Darker
  • Cooler
  • Warmer
 • Hướng dẫn PDF chi tiết để cài đặt trước

Lưu ý: Hãy nhớ rằng bạn có thể sẽ cần phải chỉnh sửa một chút dựa trên ảnh, cài đặt máy ảnh và điều kiện ánh sáng của bạn. 

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích