Bộ Preset lightroom hơn 300 màu film cực chuyên nghiệp – The Film Emulation Collection – Kodak Fuji Agfa Polaroid Film Presets Lightroom (XMP/ACR, LR)

Like Comment

Bộ Preset lightroom hơn 300 màu film cực chuyên nghiệpThe Film Emulation Collection Kodak Fuji Agfa Polaroid Film Presets Lightroom: Khám phá 300 cấu hình và cài đặt trước giả lập phim sẽ khơi dậy khả năng sáng tạo của bạn và đưa hình ảnh của bạn lên một tầm cao mới! Bộ sưu tập này mô phỏng kỹ thuật số các giao diện phim phổ biến như phim Kodak, Fuji, Agfa và Polaroid. Tạo nhiều kiểu phim độc đáo cho Adobe Lightroom 4-6 và phiên bản mới nhất của Lightroom, Lightroom Classic và Camera Raw! 

Hoàn hảo cho tất cả các loại nhiếp ảnh bao gồm phong cảnh, mạng xã hội, đám cưới, chân dung và chụp ảnh cảnh quan thành phố. Dễ dàng tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp giống như phim chỉ với một vài cú nhấp chuột đơn giản! Nâng cấp lên Dòng chảy Sáng tạo với 1200 Cài đặt sẵn Lightroom, hơn 1000 Cấu hình Lightroom & 200 Bàn chải Sáng tạo để bạn khám phá!

Xem thêm: Preset màu Film Kodak Portra 400 (XMP/ACR, DNG)

Đặc trưng:

  • The Presetpro Film Emulation Collection includes 300 Film Stock Presets & 300 Profiles.
  • Compatible with the latest version of Lightroom and Lightroom Classic.
  • Lightroom Presets work with JPEG & RAW photos.
  • Compatible with MAC & PC desktops.

Film Emulation AGF ( 45 presets and 45 profiles )

AGF – Portrait 160
AGF – Portrait 160 +
AGF – Portrait 160 ++
AGF – Portrait 160 +++
AGF – Portrait 160 ++++
AGF – Portrait 160 + film
AGF – Portrait 160 + cool
AGF – Portrait 160 + warm
AGF – Portrait 160 + boost
AGF – Optima 100
AGF – Optima 100 +
AGF – Optima 100 ++
AGF – Optima 100 +++
AGF – Optima 100 ++++
AGF – Optima 100 + film
AGF – Optima 100 + cool
AGF – Optima 100 + warm
AGF – Optima 100 + boost
AGF – Vista Plus
AGF – Vista Plus +
AGF – Vista Plus ++
AGF – Vista Plus +++
AGF – Vista Plus++++
AGF – Vista Plus + film
AGF – Vista Plus + cool
AGF – Vista Plus + warm
AGF – Vista Plus + boost
AGF – Ultra 100
AGF – Ultra 100 +
AGF – Ultra 100 ++
AGF – Ultra 100 +++
AGF – Ultra 100 ++++
AGF – Ultra 100 + film
AGF – Ultra 100 + cool
AGF – Ultra 100 + warm
AGF – Ultra 100 + boost
AGF – Chrome RSX
AGF – Chrome RSX +
AGF – Chrome RSX ++
AGF – Chrome RSX +++
AGF – Chrome RSX ++++
AGF – Chrome RSX + film
AGF – Chrome RSX + cool
AGF – Chrome RSX + warm
AGF – Chrome RSX + boost
 

Film Emulation FUJ   ( 99 presets and 99 profiles )

FUJ – PRO 160
FUJ – PRO 160 +
FUJ – PRO 160 ++
FUJ – PRO 160 +++
FUJ – PRO 160 ++++
FUJ – PRO 160 + film
FUJ – PRO 160 + cool
FUJ – PRO 160 + warm
FUJ – PRO 160 + boost
FUJ – Velvia 100
FUJ – Velvia 100 +
FUJ – Velvia 100 ++
FUJ – Velvia 100 +++
FUJ – Velvia 100 ++++
FUJ – Velvia 100 + film
FUJ – Velvia 100 + cool
FUJ – Velvia 100 + warm
FUJ – Velvia 100 + boost
FUJ – Sensia 100
FUJ – Sensia 100 +
FUJ – Sensia 100 ++
FUJ – Sensia 100 +++
FUJ – Sensia 100 ++++
FUJ – Sensia 100 + film
FUJ – Sensia 100 + cool
FUJ – Sensia 100 + warm
FUJ – Sensia 100 + boost
FUJ – Provia 100F
FUJ – Provia 100F +
FUJ – Provia 100F ++
FUJ – Provia 100F +++
FUJ – Provia 100F ++++
FUJ – Provia 100F + film
FUJ – Provia 100F + cool
FUJ – Provia 100F + warm
FUJ – Provia 100F + boost
FUJ – Astia 100F
FUJ – Astia 100F +
FUJ – Astia 100F ++
FUJ – Astia 100F +++
FUJ – Astia 100F ++++
FUJ – Astia 100F + film
FUJ – Astia 100F + cool
FUJ – Astia 100F + warm
FUJ – Astia 100F + boost
FUJ – Fortia 50
FUJ – Fortia 50 +
FUJ – Fortia 50 ++
FUJ – Fortia 50 +++
FUJ – Fortia 50 ++++
FUJ – Fortia 50 + film
FUJ – Fortia 50 + cool
FUJ – Fortia 50 + warm
FUJ – Fortia 50 + boost
FUJ – XPro
FUJ – XPro +
FUJ – XPro ++
FUJ – XPro +++
FUJ – XPro ++++
FUJ – XPro + film
FUJ – XPro + cool
FUJ – XPro + warm
FUJ – XPro + boost
FUJ – Negative
FUJ – Negative +
FUJ – Negative ++
FUJ – Negative +++
FUJ – Negative ++++
FUJ – Negative + film
FUJ – Negative + cool
FUJ – Negative + warm
FUJ – Negative + boost
FUJ – Color 100
FUJ – Color 100 +
FUJ – Color 100 ++
FUJ – Color 100 +++
FUJ – Color 100 ++++
FUJ – Color 100 + film
FUJ – Color 100 + cool
FUJ – Color 100 + warm
FUJ – Color 100 + boost
FUJ – Superia 400
FUJ – Superia 400 +
FUJ – Superia 400 ++
FUJ – Superia 400 +++
FUJ – Superia 400 ++++
FUJ – Superia 400 + film
FUJ – Superia 400 + cool
FUJ – Superia 400 + warm
FUJ – Superia 400 + boost
FUJ – Superia 800
FUJ – Superia 800 +
FUJ – Superia 800 ++
FUJ – Superia 800 +++
FUJ – Superia 800 ++++
FUJ – Superia 800 + film
FUJ – Superia 800 + cool
FUJ – Superia 800 + warm
FUJ – Superia 800 + boost

Presetpro – Film Emulation KDK   ( 109 presets and 106 profiles )

KDK – Portra
KDK – Portra +
KDK – Portra ++
KDK – Portra +++
KDK – Portra ++++
KDK – Portra + film
KDK – Portra + cool
KDK – Portra + warm
KDK – Portra + boost
KDK – Portra 160
KDK – Portra 160 +
KDK – Portra 160 ++
KDK – Portra 160 +++
KDK – Portra 160 ++++
KDK – Portra 160 + film
KDK – Portra 160 + cool
KDK – Portra 160 + warm
KDK – Portra 160 + boost
KDK – Portra 400
KDK – Portra 400 +
KDK – Portra 400 ++
KDK – Portra 400 +++
KDK – Portra 400 ++++
KDK – Portra 400 + film
KDK – Portra 400 + cool
KDK – Portra 400 + warm
KDK – Portra 400 + boost
KDK – Portra 800
KDK – Portra 800 +
KDK – Portra 800 ++
KDK – Portra 800 +++
KDK – Portra 800 ++++
KDK – Portra 800 + film
KDK – Portra 800 + cool
KDK – Portra 800 + warm
KDK – Portra 800 + boost
KDK – Echrome
KDK – Echrome +
KDK – Echrome ++
KDK – Echrome +++
KDK – Echrome ++++
KDK – Echrome + film
KDK – Echrome + cool
KDK – Echrome + warm
KDK – Echrome + boost
KDK – Echrome 64
KDK – Echrome 64 +
KDK – Echrome 64 ++
KDK – Echrome 64 +++
KDK – Echrome 64 ++++
KDK – Echrome 64 + film
KDK – Echrome 64 + cool
KDK – Echrome 64 + warm
KDK – Echrome 64 + boost
KDK – Echrome 100
KDK – Echrome 100 +
KDK – Echrome 100 ++
KDK – Echrome 100 +++
KDK – Echrome 100 ++++
KDK – Echrome 100 + film
KDK – Echrome 100 + cool
KDK – Echrome 100 + warm
KDK – Echrome 100 + boost
KDK – Echrome 200
KDK – Echrome 200 +
KDK – Echrome 200 ++
KDK – Echrome 200 +++
KDK – Echrome 200 ++++
KDK – Echrome 200 + film
KDK – Echrome 200 + cool
KDK – Echrome 200 + warm
KDK – Echrome 200 + boost
KDK – Gold 200
KDK – Gold 200 +
KDK – Gold 200 ++
KDK – Gold 200 +++
KDK – Gold 200 ++++
KDK – Gold 200 + film
KDK – Gold 200 + cool
KDK – Gold 200 + warm
KDK – Gold 200 + boost
KDK – Ektar 100
KDK – Ektar 100 +
KDK – Ektar 100 ++
KDK – Ektar 100 +++
KDK – Ektar 100 ++++
KDK – Ektar 100 + film
KDK – Ektar 100 + cool
KDK – Ektar 100 + warm
KDK – Ektar 100 + boost
 

Film Emulation POL  ( 27 presets and 27 profiles )

POL – Cinematic
POL – Cinematic +
POL – Cinematic ++
POL – Cinematic +++
POL – Cinematic ++++
POL – Cinematic + film
POL – Cinematic + cool
POL – Cinematic + warm
POL – Cinematic + boost
POL – Color 600
POL – Color 600 +
POL – Color 600 ++
POL – Color 600 +++
POL – Color 600 ++++
POL – Color 600 + film
POL – Color 600 + cool
POL – Color 600 + warm
POL – Color 600 + boost
POL – Color Instant
POL – Color Instant +
POL – Color Instant ++
POL – Color Instant +++
POL – Color Instant ++++
POL – Color Instant + film
POL – Color Instant + cool
POL – Color Instant + warm
POL – Color Instant + boost

Film Emulation BLK   ( 30 presets and 30 profiles )

KDK – Plus 125
KDK – Plus 125 +
KDK – Plus 125 ++
KDK – Plus 125 +++
KDK – Plus 125 + film
KDK – Plus 125 + boost
KDK – Tri-X 400
KDK – Tri-X 400 +
KDK – Tri-X 400 ++
KDK – Tri-X 400 +++
KDK – Tri-X 400 + film
KDK – Tri-X 400 + boost
FUJ – Neopan 100
FUJ – Neopan 100 +
FUJ – Neopan 100 ++
FUJ – Neopan 100 +++
FUJ – Neopan 100 + film
FUJ – Neopan 100 + boost

FUJ – Negative
FUJ – Negative +
FUJ – Negative ++
FUJ – Negative +++
FUJ – Negative + film
FUJ – Negative + boost

POL – Mono
POL – Mono +
POL – Mono ++
POL – Mono +++
POL – Mono + film
POL – Mono + boost

Tải về:

Upload luoi meo
Hostname Google Drive (ZIP/XMP/LR)
File size 60.3 MB

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *