29 Blowing Glitter Photo Overlays (ATN, JPG)

Like Comment

29 Blowing Glitter Photo Overlays: Hoạt động với tất cả các phiên bản Photoshop và Photoshop Elements, Gimp, Ảnh có liên quan và bất kỳ chương trình chỉnh sửa nào khác cho phép các lớp.

29 Blowing Glitter Photo Overlays (ATN, JPG)
29 Blowing Glitter Photo Overlays (ATN, JPG)
29 Blowing Glitter Photo Overlays (ATN, JPG)
29 Blowing Glitter Photo Overlays (ATN, JPG)
29 Blowing Glitter Photo Overlays (ATN, JPG)

Xem thêm: Tạo Mây và Bầu Trời Với Lớp Phủ Bầu Trời Độ Phân Giải Cao

Bao gồm:

  • 33 tệp JPG
  • Chiều rộng 5000 px
  • Photoshop Action để dễ dàng áp dụng

Tương thích với: Adobe Photoshop

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích