22 Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Tâm Trạng – Portrait Mood Lightroom Presets – ACR Presets (XMP, LR,DNG)

Like Comment

22 Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Tâm TrạngPortrait Mood Lightroom PresetsACR Presets: Các chuyên gia của chúng tôi đã thiết kế 22 cài đặt trước tâm trạng bằng cách kiểm tra các loại da khác nhau. Bộ sưu tập này được thiết kế để sử dụng riêng cho ảnh chân dung, giúp thay đổi màu sắc và men của ảnh theo cách làm cho ảnh của bạn cập nhật và đặc biệt hơn.

22 Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Tâm Trạng – Portrait Mood Lightroom Presets – ACR Presets (XMP, LR)
22 Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Tâm Trạng – Portrait Mood Lightroom Presets – ACR Presets (XMP, LR)
22 Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Tâm Trạng – Portrait Mood Lightroom Presets – ACR Presets (XMP, LR)
22 Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Tâm Trạng – Portrait Mood Lightroom Presets – ACR Presets (XMP, LR)
22 Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Tâm Trạng – Portrait Mood Lightroom Presets – ACR Presets (XMP, LR)
22 Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Tâm Trạng – Portrait Mood Lightroom Presets – ACR Presets (XMP, LR)
22 Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Tâm Trạng – Portrait Mood Lightroom Presets – ACR Presets (XMP, LR)
22 Preset Dành Cho Ảnh Chân Dung Tâm Trạng – Portrait Mood Lightroom Presets – ACR Presets (XMP, LR)

Xem thêm: Bộ Presets Chất Lượng Dành Cho Ảnh Chân Dung

Bao gồm:

 • 22 Desktop Lightroom Presets (.lrtemplate files)
 • 22 ACR Presets (.xmp files)
 • 22 File DNG
 • 02 Comprehensive Help Guide
 • Mobile Lightroom

Tốt nhất với thể lọai ảnh:

 • Portrait, Blogger, studio, Selfie, Travel, lifestyle, Instagram, Fashion Photography
 • Outdoor and Indoor photography

Tương thích với:

 • Lightroom 4, 5, 6, 7, CC (Creative Cloud) and Lightroom Classic
 • Photoshop CS6 and above (with Adobe Camera Raw 6.6 and later)
 • Mac and PC
 • RAW and JPEG images

Phiên bản Mobile đính kèm phía link bên trong .

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích