20 Mockup Pastela Logo Mockup Collection (PSD)

Like Comment

20 Mockup Pastela Logo Mockup Collection: Gói mockup này chứa 20 mockup tuyệt vời, có sẵn trong các tệp PSD với lớp thông minh tích hợp cho phép bạn tùy chỉnh nó dễ dàng hơn. Do đó, bạn có thể sử dụng nó để hiển thị các tác phẩm thiết kế của bạn cho khách hàng và khách hàng một cách độc đáo.

20 Mockup Pastela Logo Mockup Collection (PSD)
20 Mockup Pastela Logo Mockup Collection (PSD)
20 Mockup Pastela Logo Mockup Collection (PSD)
20 Mockup Pastela Logo Mockup Collection (PSD)
20 Mockup Pastela Logo Mockup Collection (PSD)
20 Mockup Pastela Logo Mockup Collection (PSD)
20 Mockup Pastela Logo Mockup Collection (PSD)
20 Mockup Pastela Logo Mockup Collection (PSD)
20 Mockup Pastela Logo Mockup Collection (PSD)
20 Mockup Pastela Logo Mockup Collection (PSD)

Xem thêm: Wine Bottle Mockup Vol.3

Đặc trưng:

  • 20 tệp PSD được xếp lớp tốt
  • Độ phân giải cao (3000x2000px)
  • Lớp đối tượng thông minh (chỉ cần nhấp đúp vào lớp, đặt thiết kế và lưu)
  • Đối tượng tách + lớp bóng
  • Màu nền có thể tùy chỉnh
  • Tài liệu hướng dẫn / tài liệu đính kèm

Tải về:

Fast Download With Google Drive Link 
Nếu bạn thấy liên kết bị lỗi, vui lòng để lại bình luận !!

Bạn có thể thích